Uroczystość Narodzenia Pańskiego

  1. Dzisiejsza uroczystość Narodzenia Pańskiego rozpoczyna oktawę, podczas której w liturgii będziemy przeżywać: jutro, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika (msze święte według porządku niedzielnego, a ofiary przeznaczone na KUL) oraz w niedzielę święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
  2. Miło nam poinformować, że w ostatni piątek przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odebrali prace konserwatorskie we wnętrzach górnego kościoła. Tym samym możemy uznać, że działania w ramach projektu Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury, realizowanego ze środków Unii Europejskiej, dotacji i środków własnych zostały zakończone. Z powodu pandemii czekamy jednak z oficjalnym zakończeniem projektu, a w najbliższym czasie zamieścimy w mediach społecznościowych materiał ukazujący drogę, jaką przeszliśmy remontując kościół górny. O terminie ukazania się tego materiału, jak i oficjalnego zakończenia, będziemy informować w ogłoszeniach.
  3. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Świąteczne numery Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli są do nabycia na stoliku przed prezbiterium, a najnowsze wydanie Wiadomości Parafii Wszystkich Świętych na stolikach za ławkami.

Wszystkim naszym Parafianom oraz Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia pokoju i radości, płynących z odkrywania miłości, z jaką Bóg pochyla się nad każdym człowiekiem.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie