Wspólnoty

Rola wiernych świeckich w Kościele - przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI na zakończenie wizyty „ad limina Apostolorum” III grupy biskupów polskich (17 grudnia 2005 r.)
w Warszawie