Caritas

Grupa charytatywna przy parafii istnieje od 1989 roku, liczy obecnie 5 osób. Przewodniczącą grupy jest pani Anna Dutkowska, zaś opiekunem duszpasterskim ks. Proboszcz.

Zespół dyżuruje w poniedziałki w godzinach 16-18 w budynku parafialnym. Z uwagi na remont Zespół nie zajmuje się wydawaniem odzieży. W godzinach dyżuru można przynieść produkty żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii.

Na początku roku szkolnego grupa organizuje akcję „Tornister” wspierając najbiedniejsze rodziny w wyposażeniu dzieci do szkoły. W adwencie rozprowadza świece Caritas, służące dofinansowaniu wypoczynku najbiedniejszych dzieci. Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą wydawane są paczki żywnościowe i słodycze dla osób potrzebujących wsparcia. Przygotowujemy także agapę w związku z organizowanym przez parafię Dniem Chorych. Osobom o niskich dochodach służymy pomocą przy wykupie leków. Poważnym wsparciem finansowym dla tej działalności jest przekazywanie 1% podatku na rzecz Caritas.

Przekaż 1% podatku na rzecz Caritas

Dary można składać w godzinach wymienionych powyżej dyżurów oraz zawsze po wcześniejszym umówieniu.

w Warszawie