Ministranci ogłoszenia

Zbiórki dla starszych ministrantów: czwartki o godz. 18.45
Zbiórki dla kandydatów na ministrantów: środy o godz. 18.45

Kandydatów zapraszamy do zgłaszania się do Ks. Bogusława.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie