Neokatechumenat

Nikt nie może powiedzieć, że ma mocną wiarę, gdyż jesteśmy bezradni wobec np. braku przebaczenia, samotności, śmierci kogoś bliskiego, trudnej sytuacji finansowej. Trudności życia biorą nad nami górę i wtedy nie czujemy się spełnieni, podczas gdy w naszym sercu pragniemy pełni szczęśliwego życia.

Dlatego:

Droga Neokatechumenalna polega na stopniowym i radykalnym odkrywaniu i wzmacnianiu bogactwa chrztu w naszym życiu (zob. Benedykt XVI, przemówienie dnia 17.01.2011). W ten sposób uczymy się widzieć, w jaki sposób Pan Bóg przemawia w naszym życiu (przez Jego Słowo, przez fakty naszego życia itd.), aby Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było obecne w naszym życiu tak, by nas uzdalniać do głębokiej miłości i jedności.

Więcej...

 

Neokatechumenat – ogłoszenia

 

w Warszawie