III Niedziela Wielkiego Postu

1. W całej Polsce znajdujemy się w stanie zagrożenia epidemicznego. W związku z zaistniałą sytuacją dziś po każdej mszy świętej śpiewamy suplikacje. Przypominamy, że zarówno dziś, jak i w niedziele 22 oraz 29 marca jest dyspensa od udziału we mszy świętej. Obowiązuje nas także zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Rezygnujemy więc w tym czasie z nabożeństwa Gorzkich Żali jak i Drogi Krzyżowej, zachęcając do indywidualnej modlitwy. Do unormowania się sytuacji zawieszamy spotkania formacyjne wszystkich grup parafialnych oraz spotkania wynikające z przygotowania do sakramentów. Nie odbędą się także rekolekcje parafialne, przewidziane od 29 marca. Sakrament pokuty sprawujemy zgodnie z harmonogramem.

2. Kancelaria parafialne jest czynna, ale prosimy o ograniczenie się do załatwiania jedynie spraw pilnych i niezbędnych. Intencje mszalne można zamawiać telefonicznie w godzinach pracy kancelarii. Podobnie otrzymanie zaświadczeń czy metryki, prosimy zgłaszać wcześniej telefonicznie bądź drogą mailową.

3. Prasę katolicką rozprowadzamy przy tymczasowej zakrystii. W Gościu Niedzielnym znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy można przyjmować Komunię Świętą na rękę? W tygodniku Idziemy przeczytamy jak w minionych wiekach katolicy radzili sobie z epidemiami, które przechodziły przez Europę i Polskę? W Niedzieli znajdziemy artykuł Tajemnica spowiedzi. Czy Bóg zawsze przebacza?

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie