Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  1. Rozpoczęliśmy Okres Wielkanocny w roku liturgicznym. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się swoim zaangażowaniem do dobrego przeżycia liturgii Triduum Paschalnego. Szczególnie dziękujemy Służbie Liturgicznej, Panu Organiście, Chórowi, Siostrze Zofii, naszej zakrystiance oraz gospodarzowi, Panu Waldemarowi. Wyrazy podziękowania składamy także wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Pójdź za mną” za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
  2. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. W poniedziałek Msze Święte według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są tradycyjnie na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje post.
    Ze względu na Oktawę Wielkanocy nie sprawuje się Mszy o Najświętszym Sercu Pana Jezusa ani o Niepokalanym Sercu N.M.P. w pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. Wiernych, praktykujących nabożeństwo pierwszych piątków i pierwszych sobót zachęcamy do Komunii Świętej wynagradzającej.
  3. Następną niedzielę, 3 kwietnia przeżywać będziemy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna ona w Kościele Tydzień Miłosierdzia.
  4. Wszystkim naszym Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstanie Pana Jezusa będzie źródłem pokoju, radości i nadziei. Niech nam przypomina, że mamy być ludźmi Wielkanocnego Poranka, którzy niosą współczesnemu światu Chrystusowe orędzie miłości, pokoju, nadziei i radości.
Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie