Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. Rozpoczęliśmy Okres Wielkanocny w roku liturgicznym. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się swoim zaangażowaniem do dobrego przeżycia liturgii Triduum Paschalnego. Szczególnie dziękujemy Służbie Liturgicznej i opiekującemu się nią ks. Bogusławowi, Panu Organiście, Chórowi, Siostrze Zofii, naszej zakrystiance, panu Kościelnemu oraz gospodarzowi, Panu Waldemarowi. Wyrazy podziękowania składamy także wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Pójdź za mną” wraz z panią artystką plastyk Magdaleną Gonciarz i ks. Grzegorzem za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

2. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. W poniedziałek Msze święte według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są tradycyjnie na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

3. Z racji Oktawy Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w najbliższy piątek nie obowiązuje post.

4. Następną niedzielę, 28 kwietnia, przeżywać będziemy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna ona w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Ofiary na tacę przeznaczone są na Caritas Polska oraz Caritas naszej diecezji. Gościć będziemy misjonarzy ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, którzy będą rozprowadzać dewocjonalia wytworzone przez chrześcijan zamieszkujących Afrykę.

5. Wszystkim naszym Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstanie Pana Jezusa będzie źródłem pokoju, radości i nadziei. Niech nam przypomina, że mamy być ludźmi Wielkanocnego Poranka, którzy niosą współczesnemu światu Chrystusowe orędzie miłości, pokoju, nadziei i radości.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie