Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. Rozpoczęliśmy Okres Wielkanocny w roku liturgicznym. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się swoim zaangażowaniem do dobrego przeżycia liturgii Triduum Paschalnego. Szczególnie dziękujemy Służbie Liturgicznej i opiekującemu się nią ks. Krzysztofowi, Panu Organiście, Chórowi, Siostrze Zofii, naszej zakrystiance, panu Kościelnemu oraz gospodarzowi, Panu Waldemarowi. Wyrazy podziękowania składamy także wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Pójdź za mną” za współpracę w przygotowaniu Grobu Pańskiego.

2. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. W poniedziałek Msze święte według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są tradycyjnie na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

3. Z racji Oktawy Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w najbliższy piątek nie obowiązuje post.

4. Następną niedzielę, 11 kwietnia, przeżywać będziemy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna ona w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Ponieważ z racji drugiej niedzieli miesiąca ofiary przeznaczone będą na fundusz remontowy, ofiary na tacę przeznaczone na Caritas Polska oraz Caritas naszej diecezji zostaną zebrane w następną niedzielę, czyli 18 kwietnia.

5. Wszystkim naszym Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstanie Pana Jezusa będzie źródłem pokoju, radości i nadziei. Niech nam przypomina, że mamy być ludźmi Wielkanocnego Poranka, którzy niosą współczesnemu światu Chrystusowe orędzie miłości, pokoju, nadziei i radości.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie