Duszpasterze

Proboszcz

Ks. dr Piotr Waleńdzik
Ks. dr Piotr Waleńdzik

Urodzony w 1968 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. Mianowany proboszczem w Kościele Wszystkich Świętych w czerwcu 2013 roku. Diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej w archidiecezji warszawskiej. Dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Pruszkowie.
Dyżur w parafii w piątki od 10.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 18.00.

Wikariusze


Ks. Bogusław Zalewski

Urodzony w 1972 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku. Wikariusz w Kościele Wszystkich Świętych od 2014 roku.

Matteo Barausse

Ks. Matteo Barausse

Urodzony w 1985 w Vicenza, we Włoszech, jako czwarte dziecko z ośmiorga. Uformowany w Międzynarodowym Misyjnym Seminarium Redemptoris Mater w Warszawie, wyświęcony w maju 2015 roku. W trakcie formacji był również na Ukrainie i w Kazachstanie. Od końca sierpnia 2015 roku w tej parafii.


Ks. Adam Smólski

Urodzony w 1955 roku, święcenia przyjął w 2014 roku po ukończeniu Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. W młodości żonaty, ojciec trojga dzieci, owdowiał w 1987 r. Przed seminarium pracował jako nauczyciel. Parafia Wszystkich Świętych była pierwszą, w której posługiwał po święceniach. Obecnie wyjechał do pracy w Kaliningradzie.

Rezydenci

ks. Witold Ladachowski
Ks. Witold Ladachowski

Urodzony w 1940 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1965 roku. W Parafii Wszystkich Świętych od 2010 roku. Wcześniej – Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Boglewicach.
w Warszawie