Triduum Paschalne 2022 – Wielki Piątek

Liturgia Słowa: opis Męki Pańskiej według św. Jana

Adoracja Krzyża

Komunia Święta

Grób Pański

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie