Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

  1. Dziś uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na zakończenie każdej mszy świętej odbędzie się obrzęd błogosławienia ziół i kwiatów, jako wyraz naszej wdzięczności za tegoroczne zbiory.
  2. W liturgii bieżącego tygodnia wtorek to wspomnienie św. Jacka, współpracownika św. Dominika, twórcy polskiej gałęzi dominikanów, pierwszego polskiego świętego, którego kult rozprzestrzenił się na całym świecie. Jego figurę odtworzyliśmy w czasie ostatniego remontu. Znajduje się w prezbiterium, w niszy za ekranem. W piątek wspominać będziemy św. Bernarda, patrona pszczelarzy, wzywanego także w sytuacjach klęsk żywiołowych i w godzinie śmierci, natomiast w sobotę św. papieża Piusa X, któremu zawdzięczamy m. in. wczesną Komunię Świętą dzieci.
  3. Polecamy prasę katolicką, która jest do nabycia na stoliku przed prezbiterium. W Gościu Niedzielnym przeczytamy o tym gdzie Maryja przebywała po wniebowstąpieniu Pana Jezusa i jak skończyło się Jej ziemskie życie. Niezwykłe pasje i opatentowane wynalazki późniejszego ojca Maksymiliana oraz jego radykalne dążenie do świętości w tygodniku Idziemy opisuje Monika Odrobińska. W Niedzieli przeczytamy o tym, jak pielęgnować małżeństwo, by wciąż odkrywać w nim miłość mimo upływu dwudziestu, trzydziestu czy pięćdziesięciu lat w artykule Małżeński zestaw naprawczy. Zachęcamy do lektury.

Bożej opiece polecamy wszystkich udających się na wypoczynek, a wszystkim Gościom i Parafianom życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia. Szczęść Boże!

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie