XXXIII Niedziela w ciągu roku

1. Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy Światowy Dzień Ubogich pod hasłem Wyciągnij rękę do ubogiego. Po mszy można złożyć ofiarę na wsparcie chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej.

O 17.45 różaniec za zmarłych z tegorocznych wypominek listopadowych.

2.  W liturgii bieżącego tygodnia poniedziałek to wspomnienie N.M.P. Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, a wtorek św. Elżbiety, patronki dzieł miłosierdzia. W środę wspominać będziemy bł. Karolinę Kózkównę, patronkę czystych serc, a w piątek św. Rafała Kalinowskiego, patrona żołnierzy i osób zbuntowanych. Sobota przyniesie wspomnienie Ofiarowania N.M.P.

3. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim wspierającym remont naszego kościoła, zarówno materialnie, jak i duchowo. Szczególnie dziękujemy za ofiary złożone w minioną niedzielę z racji tacy remontowej, za wsparcie w ramach akcji na naszym parafialnym facebooku Pomóż przygotować miejsce dla Świętego oraz za wszelkie ofiary przekazane na konto parafii. Z racji remontu, przez najbliższe dwa tygodnie, zarówno msze poranne, jak wieczorne w dzień powszedni będą w kościele dolnym.

4. Kolejna niedziela to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny. Po mszy świętej o 12.30 będzie krótkie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

5. Wizytę duszpasterską rozpoczniemy od poniedziałku po uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, czyli od 23 listopada. Z racji pandemii będzie ona miała jednak inny charakter, niż dotychczas. Będziemy zapraszać mieszkańców poszczególnych rejonów naszej parafii, na mszę świętą sprawowaną w ich intencji w niedzielę o 12.30. Gdyby ktoś z mieszkańców danego rejonu chciał nas zaprosić do siebie, będziemy przyjmować zgłoszenia mailowo lub w kancelarii parafialnej.

6. Na stoliku przed prezbiterium jest do nabycia prasa katolicka. Gość Niedzielny podejmuje refleksję, co możemy zrobić, żeby dotrzeć z przekazem ewangelicznym do młodzieży. W tygodniku Idziemy znaczenie jedności Kościoła i nieprzekraczalne granice trwania w niej przedstawia o. Jarosław Kupczak OP. Niedziela przedstawia inicjatywy katolików w odpowiedzi na agresję zwolenników aborcji.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie