Poradnia życia rodzinnego

Katolickie Poradnie Życia Rodzinnego istnieją w parafiach całego kraju, służąc radą, rozwiązując konflikty i ucząc bycia lepszym katolikiem, a przede wszystkim – człowiekiem. Spotkania Poradni odbywają się w poniedziałki w godz. 17-19 w budynku parafialnym w podwórzu na parterze. Spotkania należy umawiać telefonicznie – 796 264 641.

Poradnia służy pomocą w:

 • rozwiązywaniu trudności w wierze,
 • odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
 • ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej,
 • przygotowaniu do ważnych wydarzeń w życiu tj. sakrament małżeństwa,
 • kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,
 • uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 • planowaniu potomstwa,
 • ukazywaniu możliwości towarzyszenia dziecku od poczęcia,
 • rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych,
 • wspieraniu samotnych matek oczekujących dziecka,
 • rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • ratowaniu rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

W poradni można:

 • porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
 • nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
 • skonsultować karty cyklu miesiączkowego,
 • uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
 • poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
 • otrzymać wskazówki do karmienia piersią,
 • poradzić się jak dobrze przygotować chrzest naszego dziecka,
 • nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • poprawić relacje między małżonkami,
 • zakupić książki o tematyce rodzinnej.

W przypadkach szczególnych pracownik poradni pomoże w nawiązaniu kontaktu z księdzem, lekarzem ginekologiem, psychologiem, prawnikiem, nauczycielem, pracownikiem schroniska dla ofiar przemocy bądź innym specjalistą.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie