Caritas

Grupa charytatywna przy parafii istnieje od 1989 roku, liczy obecnie 5 osób. Przewodniczącą grupy jest pani Anna Dutkowska, zaś opiekunem duszpasterskim ks. Proboszcz.

Zespół dyżuruje w poniedziałki w godzinach 16-18 w dolnym kościele – pierwsze drzwi po lewej stronie od wyjścia z windy. W godzinach dyżuru można przynieść produkty żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii. Zespół nie zajmuje się wydawaniem odzieży.

Na początku roku szkolnego grupa organizuje akcję „Tornister” wspierając najbiedniejsze rodziny w wyposażeniu dzieci do szkoły. W adwencie rozprowadza świece Caritas, służące dofinansowaniu wypoczynku najbiedniejszych dzieci.

Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą wydawane są paczki żywnościowe i słodycze dla osób potrzebujących wsparcia. Przygotowujemy także agapę w związku z organizowanym przez parafię Dniem Chorych. Osobom o niskich dochodach służymy pomocą przy wykupie leków. Poważnym wsparciem finansowym dla tej działalności jest przekazywanie 1,5% podatku na rzecz Caritas.

Aby zobaczyć jak zadysponować na rzecz Caritas Parafii Wszystkich Świętych kwotę 1,5% podatku dochodowego – kliknij tutaj.

Dary można składać w godzinach wymienionych powyżej dyżurów oraz zawsze po wcześniejszym umówieniu.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie