Caritas

Grupa charytatywna przy parafii istnieje od 1989 roku, liczy obecnie 5 osób. Przewodniczącą grupy jest pani Anna Dutkowska, zaś opiekunem duszpasterskim ks. Proboszcz.

Zespół dyżuruje w poniedziałki w godzinach 16-18 w dolnym kościele – pierwsze drzwi po lewej stronie od wyjścia z windy. W godzinach dyżuru można przynieść produkty żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii. Zespół nie zajmuje się wydawaniem odzieży.

Na początku roku szkolnego grupa organizuje akcję „Tornister” wspierając najbiedniejsze rodziny w wyposażeniu dzieci do szkoły. W adwencie rozprowadza świece Caritas, służące dofinansowaniu wypoczynku najbiedniejszych dzieci.

Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą wydawane są paczki żywnościowe i słodycze dla osób potrzebujących wsparcia. Przygotowujemy także agapę w związku z organizowanym przez parafię Dniem Chorych. Osobom o niskich dochodach służymy pomocą przy wykupie leków. Poważnym wsparciem finansowym dla tej działalności jest przekazywanie 1% podatku na rzecz Caritas.

Przekaż 1% podatku na rzecz Caritas

Aby zadysponować na rzecz Caritas Parafii Wszystkich Świętych kwotą jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:
– znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”
– wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas Archidiecezji Warszawskiej – 0000225750
– wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
– pod odpowiednią pozycją wskazać cel szczegółówy tzn. Caritas Parafii Wszystkich Świętych, Pl. Grzybowski 3/5, Warszawa
– pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas Archidiecezji Warszawskiej imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi Caritas Archidiecezji Warszawskiej zadysponowanie środkami na koło parafialne.

Wpłatą 1% Twojego podatku na konto Caritas Archidiecezji Warszawskiej zajmie się Urząd Skarbowy.

Wypełniając w powyższy sposób formularz PIT możesz sprawić, że 1% Twojego podatku dochodowego trafi nie do wspólnego worka podatkowego, a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy.
W imieniu potrzebujących dziękujemy!

Dary można składać w godzinach wymienionych powyżej dyżurów oraz zawsze po wcześniejszym umówieniu.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie