Odnowa w Duchu Świętym

Aktualności na stronie wspólnoty: pojdzzamna.org

Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z ruchów, który powstał niemal równolegle z obradami Soboru Watykańskiego II. Jego członkowie stale nawracają się do Jezusa, otwierając się na Ducha Świętego – Trzecią Osobę Trójcy Świętej, Pana i Ożywiciela, który tchnie życie w Kościół i jest źródłem jego odnowy. Przyjmują dary Ducha Świętego i służą nimi swoim wspólnotom i całemu Kościołowi. Natchnieni Duchem Świętym ewangelizują chrześcijan, kulturę i struktury społeczne.

W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich.

Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie — modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty — zaczynało być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie. Grupa modlitewna gromadzi się na co tygodniowych spotkaniach modlitewnych, podejmuje modlitwę wstawienniczą w różnych intencjach, o uzdrowienie fizyczne i duchowe, podejmuje rozmaite formy ewangelizacji. Grupa uczestniczy w życiu parafii na takich samych zasadach jak pozostałe. Zasadniczymi elementami spotkania modlitewnego są modlitwa o obecność Ducha Św., modlitwa uwielbienia, radosne dzielenie się Słowem Bożym, modlitwa przebłagania, prośba o potrzebne dary.

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym działa pod nazwą „Pójdź za Mną”. Liderem naszej grupy modlitewnej jest Karolina Kubik, a duszpasterzem ks. Grzegorz Łapiński.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie