Szafarze nadzwyczajni

Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, to osoba świecka, która uzyskała jednorazowe lub czasowe upoważnienie od właściwego sobie ordynariusza diecezji do udzielania Komunii Świętej wiernym. W instrukcji Immensae caritatis z 20 stycznia 1973 roku na temat ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania Komunii sakramentalnej  papież Paweł VI daje  ordynariuszom  miejsca „władzę, na podstawie której mogą zezwalać – w pojedynczych wypadkach, na pewien okres czasu  lub, gdy przynagla konieczność, na sposób stały – odpowiedniej osobie, imiennie wybranej, ażeby mogła udzielić Komunii Św.” . W Polsce wprowadzono funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej instrukcją Konferencji Episkopatu Polski z dnia 22 czerwca 1991. W tym samym  roku decyzją księdza kardynała Józefa Glempa promowanych zostało pierwszych 23 nadzwyczajnych szafarzy w archidiecezji warszawskiej.

W parafii Wszystkich Świętych posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej pełni obecnie 10 braci. Znajdują się w tej grupie osoby udzielające Komunii Św. od wielu lat, jak i szafarze promowani niedawno. Dzięki temu możemy się wzajemnie wspierać i dzielić wiedzą i doświadczeniem. Wspomnieć tu także należy tych braci z naszej wspólnoty, którzy odeszli już  do Pana, jak i tych którzy nie pełnią jej dłużej z racji wieku czy niezadowalającego stanu zdrowia.

Jako szafarze, zanosimy Ciało Chrystusa chorym  i niepełnosprawnym parafianom do ich domów spełniając tym samym pierwszą i najważniejszą okoliczność, dla której zostaliśmy ustanowieni. Pomagamy także, jeśli zachodzi taka potrzeba, naszym kapłanom w udzielaniu Komunii Świętej podczas mszy świętych odprawianych w kościele, szczególnie podczas ważnych uroczystości  i w święta. Co roku bierzemy udział w permanentnej formacji na szczeblu diecezjalnym. Składają się na nią: Wielkopostny Dzień Skupienia w Niepokalanowie, dwa spotkania formacyjne z katechezami oraz doroczna pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Odpowiadamy także na prośby pasterzy naszej diecezji i posługujemy w Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, w Boże Ciało na pl. Piłsudskiego oraz w innych ważnych uroczystościach diecezjalnych i ogólnopolskich.

Na Centralnej Procesji Bożego Ciała w Warszawie,
16 czerwca 2022 r.

W Wielki Piątek nasi przedstawiciele w trakcie Drogi Krzyżowej na ulicach Warszawy niosą krzyż do jednej ze stacji.

Na szczeblu parafialnym przewodnikiem i opiekunem szafarzy nadzwyczajnych jest ksiądz proboszcz dr Piotr Waleńdzik. Na jego wniosek co roku odnawiane są nasze upoważnienia do pełnienia posługi.

Co kilka lat nasze grono powiększa się o nowych członków, którzy ukończyli kurs przygotowujący do podjęcia funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w Archidiecezji Warszawskiej. W roku 2017 jeden z członków naszej wspólnoty parafialnej został  uroczyście promowany i ustanowiony nowym szafarzem w trakcie mszy św. pod przewodnictwem Jego Eminencji Kazimierza kardynała Nycza  w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Cztery lata później, w maju 2021 roku, dwóch kolejnych szafarzy nadzwyczajnych z parafii Wszystkich Świętych otrzymało swoje promocje w trakcie mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie (kliknij tutaj).

Link do strony nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Warszawskiej: www.szafarze.waw.pl

WYBRANE WYDARZENIA – ARCHIWUM:

We wrześniu 2017 roku, w ramach dorocznej pielgrzymki nawiedziliśmy wraz z naszymi rodzinami Matkę Bożą w sanktuarium w Loretto koło Wyszkowa. Mogliśmy w ten sposób nawiązać do setnej rocznicy objawień w Fatimie. Mszę świętą celebrował biskup pomocniczy warszawski Rafał Markowski.

W listopadzie 2017 roku spotkaliśmy się w Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie by wysłuchać dwóch konferencji formacyjnych i poprosić dobrego Boga o opiekę i przewodnictwo.

W trakcie Wielkiego Postu 2018 spotkaliśmy się w Niepokalanowie, u Matki Bożej Niepokalanej, gdzie ojcowie franciszkanie przybliżali nam znaczenie Ducha Świętego w naszym życiu, a w maju 2018 roku, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach naszej formacji.

wst_Opatrzności

W dniu 16 czerwca 2018 roku wzięliśmy udział w  Ogólnopolskiej Pielgrzymce nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.

wst20180616_123255

wst20180616_150323

W dniu 11 czerwca 2022 r. nadzwyczajni szafarze Archidiecezji Warszawskiej pielgrzymowali do sanktuarium w Powsinie.

W dniu 24 września 2022, braliśmy udział w spotkaniu formacyjnym w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

W dniu 30 września 2023 r. uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu formacyjnym w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św o godz. 9.00.

Konferencje poprowadzili ks. dr Andrzej Persidok – wykładowca Akademii Katolickiej i Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz ks. dr Marcin Różański – wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

W lutym 2024 roku braliśmy udział w Wielkopostnym Dniu Skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Niepokalanowie:

W dniu 15 czerwca 2024 r. wzięliśmy udział w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej do Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie