Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – duchowa adopcja dziecka poczętego

25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – to okazja do przystąpienia do duchowej adopcji dziecka poczętego.

Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Więcej informacji na stronie:
https://www.duchowa-adopcja.pl/

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie