Wsparcie mediatorów

Od dnia 23 lutego 2021 roku we wtorki w godzinach 10.00 – 11.30 oraz 16.00 – 18.00, w sali w podziemiach kościoła, dla naszych parafian oraz przyjaciół mediatorzy sądowi i doradca rodzinny z Fundacji Wsparcia i Mediacji Pax Cordis będą udzielać wsparcia, pomagać w rozwiązywaniu nieporozumień rodzinnych i sąsiedzkich, w sprawach związanych z ustaleniem opieki, kontaktów z małoletnimi dziećmi np. w separacji lub po rozwodzie. Mediacja odbywa się w przyjaznej, nieformalnej atmosferze, a strony mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Mediator jako strażnik procedury mediacyjnej nie staje po żadnej ze stron.

Mediacja w sprawach z zakresu:

  • opieki, kontaktów z dziećmi,
  • władzy rodzicielskiej,
  • zapłaty,
  • podziału majątku,
  • zniesienia współwłasności.

Treść rozmów i informacje udostępniane mediatorom traktowane są w sposób poufny i nie przekazywane osobom trzecim, chyba że nastąpi to na wyraźne życzenie obu stron w konflikcie.

Numery telefonów:

ANTYSTRES nr 690 551 660 od poniedziałku do piątku 16.00-18.00

Mediatorzy:

p. Beata nr tel. 669 791 555

p. Lidia nr tel. 793 404 202

p. Maryla nr tel. 732 848 006

Spotkania/sesje odbywają się w zgodzie z wytycznymi dotyczącymi ochrony zdrowia i zapobiegania zakażeniom (maseczki, rękawiczki, zachowanie dystansu, pomiar ciepłoty ciała na wejściu, wypełnienie krótkiej ankiety-oświadczenia).

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie