Wspólnota Młodych Małżeństw

Wspólnota Młodych Małżeństw: małżeństwa w wielkim mieście, które chcą świadomie zbliżać się do Chrystusa i siebie nawzajem w oparciu o Słowo Boże, nauczanie Kościoła Katolickiego i wzajemne rozmowy z życia wzięte.

Na spotkaniach poruszane są tematy komunikacji, codziennych rutyn, cielesności, celebracji,  wychowania dzieci, relacji z otoczeniem, pracy zawodowej, rozwoju osobistego i wiele innych. Wymiana myśli prowadzona jest zarówno w parach małżeńskich, jak i między małżeństwami we wspólnocie. 

Wspólnota skierowana jest do młodych małżeństw. Obligatoryjnie, zapraszamy oboje małżonków, a ze względu na formę – bez dzieci. Na czas warsztatów, istnieje możliwość opieki dla pociech w kawiarnianym kąciku dziecięcym.

Spotkanie składa się z krótkiej modlitwy, wprowadzenia w temat przez parę małżonków  i księdza (lub zaproszonych gości), dialogu w parze małżeńskiej i dzielenia na forum innych małżeństw należących do wspólnoty.

Spotkania cykliczne – raz w miesiącu – wybrana środa, o godz. 19:00 – kawiarnia i kaplica w podziemiach kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim 3/5 w Warszawie (wejścia pod arkadami).

Szczegóły i zgłoszenia do wspólnoty na adres mailowy: wszyscyswieci.malzenstwa@gmail.com

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie