XXIII Niedziela zwykła

  1. Dziś przeżywamy wydarzenie beatyfikacji rodziny Ulmów z Markowej na Podkarpaciu. Po mszy o godz. 11 i 12.30 wznawia swoją działalność parafialne kawiarenka, a także po mszy o 12.30 zapraszamy na koncert trio młodzieżowego Cor Chordarum, wykonującego muzykę barokową i klasyczną. O 17. 45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji pokoju na świecie.
  2. Dziękujemy za ofiary składane na tacę z przeznaczeniem na fundusz remontowy parafii.
  3. W liturgii bieżącego tygodnia wtorek to wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, które jest dla nas wyrazem wdzięczności za łaski otrzymane od Boga za pośrednictwem Matki Bożej. Wspomnienie to zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego całego Kościoła po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem. W środę wspomnienie św. Jana Chryzostoma, patrona kaznodziejów i wygnańców. W czwartek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Święto to przypomina nam znaczenie krzyża, jako symbolu chrześcijaństwa oraz uświadamia, że nie możemy traktować go tylko jako elementu dekoracyjnego. W piątek wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, a w sobotę św. męczenników z III wieku Korneliusza papieża i Cypriana biskupa.
  4. Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie scholi dziecięcej w piątek o godz. 18 w Sali św. Dominika – pod zakrystią.
  5. Pierwsze spotkanie dla rodziców, których dzieci mają przygotować się w tym roku do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej odbędzie się w poniedziałek 18 września o godz. 19 w sali teatralnej.
  6. 17 września przypada wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który był biskupem archidiecezji warszawskiej w okresie budowy naszego kościoła i jest uważany za patrona trudnych czasów. Ponieważ jest to niedziela, jego postać wspominać będziemy tylko na mszy św. o godz. 12.30. Od następnej niedzieli po mszy o godz. 11 powraca także Godzina z baśnią.
  7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, w którą można znaleźć na stoliku przed prezbiterium. Gość Niedzielny obchodzi stulecie swojego istnienia. Znajdziemy w nim m.in. informację o pętli indukcyjnej pomagającej osobom słabo słyszącym, która jest zainstalowana także w naszej świątyni. Tygodnik Idziemy przynosi artykuł o aktualności encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae w rozmowie Moniki Odrobińskiej z prof. Michałem Gieryczem, zatytułowanej Bezapelacyjne pro-life. Niedziela podejmuje temat, czy religia jest sprawą prywatną. Ponadto wszystkie tytuły zamieszczają artykuły związane z dzisiejszą beatyfikacją rodziny Ulmów.

Wszystkim Gościom i Parafianom życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie