Chrzest święty

ZGŁOSZENIE CHRZTU

Rodzice chcący dokonać chrztu dziecka w naszej parafii, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. Sakramentu chrztu udziela się w naszej parafii na mszy świętej w niedzielę o godz. 12:30.

DOKUMENTY

Przy zgłaszaniu chrztu, należy przedstawić następujące dokumenty i dane:

  1. Akt urodzenia dziecka
  2. Zaświadczenie rodziców chrzestnych od proboszczów ich parafii, że mogą spełniać to zadanie (przynależność do danej parafii odbywa się przez faktyczne i aktualne zamieszkanie oraz uczestniczenie w życiu danej wspólnoty parafialnej, a nie zameldowanie)
  3. Imiona, nazwiska, wiek i adres rodziców i rodziców chrzestnych
  4. Data i miejsce zawarcia ślubu kościelnego przez rodziców dziecka
  5. W przypadku dzieci spoza naszej parafii – pozwolenie swojego proboszcza na chrzest

Przypominamy, że w myśl kan. 863 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz stanowiska Archidiecezji Warszawskiej, dziecko powyżej 7 roku życia przygotowuje się do chrztu jak osoba dorosła, natomiast sam chrzest poprzedza odpowiednie przygotowanie dziecka, zaproponowane przez duszpasterza w rozmowie z rodzicami.

RODZICE CHRZESTNI

W myśl kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego, rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wyznania rzymskokatolickiego, które:

  1. Ukończyły 16 rok życia
  2. Przyjęły sakrament bierzmowania
  3. Są praktykującymi katolikami, znanymi w swojej parafii
  4. Prowadzą życie zgodne z wiarą, czyli żyją albo w związku małżeńskim sakramentalnym, albo jako osoby niezwiązane nieformalnym związkiem

PRZEBIEG CHRZTU

W dniu chrztu, rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem udają się do zakrystii 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Mogą wtedy dostarczyć brakujące dokumenty (np. zaświadczenia rodziców chrzestnych) i dokonać podpisów w księdze chrztów.

Msza święta z udzieleniem chrztu rozpoczyna się niedaleko drzwi wejściowych kościoła. Następuje wówczas dialog księdza z rodzicami i chrzestnymi:

Ksiądz: Drodzy Rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice głośno odpowiadają, np. Jan, Maria.

Ks.: O co prosicie Kościół Boży dla N.?

R: O chrzest.

Ks.: Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

R: Jesteśmy świadomi.

W tym momencie kapłan zwraca się do rodziców chrzestnych.

Ks.: A Wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?

Rodzice chrzestni: Jesteśmy gotowi.

Następnie ksiądz zwraca się do chrzczonego dziecka:

Ks.:  N., Kościół Boży przyjmuje Cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę Cię znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą Cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Po wypowiedzeniu tych słów, kapłan zbliża się do dziecka, by nakreślić mu na czole znak krzyża. Zaraz po nim, ten sam gest wykonują najpierw rodzice, a następnie rodzice chrzestni. Po wykonaniu znaku krzyża, ksiądz z rodzicami, chrzestnymi i dzieckiem wyruszają procesyjnie w stronę ołtarza, po czym wszyscy zajmują wyznaczone miejsca. Rodzice i chrzestni powinni udać się do pierwszych krzeseł po stronie ambony.

Obrzęd ten wyraża to, co dokonuje się w chwili przyjęcia sakramentu chrztu, a mianowicie wprowadzenie do wspólnoty Kościoła.

Po homilii następuje dalszy obrzęd chrztu. Kapłan zaprasza rodziców i chrzestnych do podejścia do ołtarza, po czym rozpoczyna odmawianie modlitwy egzorcyzmu, następnie modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną. Po odmówieniu modlitw szafarz zwraca się do rodziców:

Ks.: Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i chrzestni odpowiadają razem: Wyrzekamy się.

Następnie duchowny zadaje rodzicom i chrzestnym szereg pytań związanych z ich wiarą oraz wyrzekaniem się szatana. W zależności od zadanego pytania rodzice i chrzestni zgodnie odpowiadają: Wyrzekamy się/ Wierzymy.

Ksiądz kończy tę część obrzędu słowami:

Ks.: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym.

R: Amen.

Następnie ksiądz zadaje rodzicom pytanie:

Ks.: Czy chcecie aby N. otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?

R: Chcemy.

Jeden z rodziców przechyla delikatnie dziecko nad naczyniem i ksiądz polewa główkę dziecka wodą, wypowiadając słowa:

Ks.: N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Następnie wszyscy wypowiadają słowa:

Ks.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Następnie ksiądz wypowiada słowa:

Ks.: Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza was Krzyżmem zbawienia, abyś włączony w lud Boży, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

Po tych słowach, namaszcza czoło dziecka olejem Krzyżma Świętego. Następnie ksiądz wypowiada słowa:

Ks.: N. stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Matka chrzestna wraz z księdzem nakładają dziecku białą szatkę. Następnie ksiądz wypowiada słowa:

Ks.: Przyjmijcie światło Chrystusa.

Po tych słowach ojciec chrzestny odpala święcę od paschału znajdującego się przy ołtarzu. Po zapaleniu świecy ksiądz wypowiada słowa:

Ks.: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Po zakończeniu obrzędu chrztu rodzice i chrzestni wracają z dzieckiem na wyznaczone miejsce.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie