Sakrament małżeństwa

Informacje dla narzeczonych pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa
w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie

Zgłoszenie do kancelarii

Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się osobiście lub telefonicznie przynajmniej 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem ślubu w celu zarezerwowania terminu. Jeśli termin ulega zmianie, bądź ślub zostaje odwołany, należy jak najszybciej poinformować
o tym kancelarię parafialną.

Na około 2-3 miesiące przed ślubem odbywa się protokół badania kanonicznego narzeczonych w kancelarii parafii, w której odbywa się ślub. Termin spotkania proponują sami narzeczeni, kontaktując się odpowiednio wcześniej z kancelarią. Jeśli narzeczeni nie mieszkają na terenie parafii, gdzie spisuje się protokół, należy z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych przynieść substytucję – zezwolenie na przeprowadzenie wszystkich formalności przedślubnych. W wyjątkowych sytuacjach protokół może odbyć się w parafii zamieszkania narzeczonych, a ślub poza nią. Wówczas wydawana jest licencja kanoniczna dla wybranej przez narzeczonych parafii.

W celu spisania protokołu należy bezwzględnie dostarczyć następujące dokumenty:

 • aktualne (tzn. nie starsze niż sześć miesięcy) świadectwa chrztu świętego, zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o braku zawartego małżeństwa (o ile któraś z osób nie była chrzczona w parafii, gdzie spisuje się protokół);
 • świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma takiej adnotacji na świadectwie chrztu)
 • dokumenty potrzebne do małżeństwa konkordatowego z USC (pobiera się je
  w USC i ważne są trzy miesiące od daty wydania);
 • dowody osobiste;
 • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich (są organizowane także
  w naszej parafii w lutym i październiku – zapisy w kancelarii parafialnej. Informacja o naukach dla narzeczonych: https://wszyscyswieci.pl/duszpasterstwo/nauki-dla-narzeczonych);
 • zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Rodzinnej.

W szczególnych okolicznościach (rozwód, orzeczenie nieważności małżeństwa, małżeństwo cywilne) – odpowiednie dokumenty potwierdzające stan wolny.

Zapowiedzi

Po spisaniu protokołu, przez dwie kolejne niedziele głoszone są zapowiedzi w parafii zamieszkania narzeczonych. Narzeczeni spoza parafii, gdzie spisywany jest protokół, otrzymują prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swoich parafiach. Po ich wygłoszeniu należy dostarczyć potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi.

Spowiedź

Przystępując do spowiedzi należy poinformować kapłana, że jest to pierwsza lub druga spowiedź przedślubna. Zachęcamy, aby pierwszą spowiedź przedślubną odbyć po spisaniu protokołu. Jeśli narzeczeni nie mogą przystąpić do pierwszej spowiedzi, zachęcamy do odbycia jej na 1-2 dni przed uroczystością.

Dekoracja kościoła

Narzeczeni, którzy chcieliby zadbać o wystrój kościoła w czasie liturgii ślubnej, proszeni są o zgłoszenie tego faktu w kancelarii najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną uroczystością. Prosimy, aby wszelkie propozycje w tej kwestii ustalać w kancelarii parafialnej lub przez maila parafii (parafia@wszyscyswieci.pl).

Śpiewy podczas liturgii

Za śpiew, który jest integralną częścią liturgii i nie podlega dowolnym kreacjom narzeczonych, odpowiada organista. Narzeczeni, którzy chcieliby zaproponować udział w liturgii profesjonalnych muzyków, proszeni są o skonsultowanie tego faktu bezpośrednio z nim.

W tygodniu przed ślubem

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby dopełnić formalności i omówić przebieg liturgii. Można także zgłosić własną propozycję czytań mszalnych. Należy dostarczyć:

 • brakujące dokumenty (np. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach)
 • dane o świadkach ślubu (imiona, nazwiska, adres, wiek)

Sugerujemy by formalności te dopełnić w dni kancelaryjne między 16:00-17:30.

Ślub

W dniu ślubu należy udać się do kościoła około 15 minut przed uroczystością. Zapraszamy do zakrystii narzeczonych, świadków z dowodami osobistymi i obrączkami oraz wynajętych fotografów/ operatorów kamer z odpowiednim dokumentem o odbytym kursie liturgicznym w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie