Duszpasterze

Proboszcz


Ks. dr Piotr Waleńdzik

Urodzony w 1968 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. Mianowany proboszczem w Kościele Wszystkich Świętych w czerwcu 2013 roku. Diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej w archidiecezji warszawskiej. Dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Pruszkowie.
Dyżur w parafii we czwartki od 10.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 18.00.

Wikariusze


Ks. Grzegorz Łapiński

Urodzony w 1977 roku w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 2017 roku po ukończeniu Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Przed seminarium ukończył studia budowlane na Politechnice Świętokrzyskiej. Wikariusz w parafii Wszystkich Świętych od końca sierpnia 2017.

Ks. Giovanni Ballarin

Urodzony w 1980 roku w Wenecji, we Włoszech, jako trzeci dziecko z dziewięciorga. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 2016 roku po ukończeniu Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Wikariusz w parafii Wszystkich Świętych od końca sierpnia 2020 r.

Ks. Dariusz Kij

Urodzony w 1972 roku w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku. W Parafii Wszystkich Świętych jest wikariuszem od 26 sierpnia 2021 roku, wcześniej w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie w Warszawie.

Rezydenci

ks. Witold Ladachowski
Ks. Witold Ladachowski

Urodzony w 1940 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1965 roku. W Parafii Wszystkich Świętych od 2010 roku. Wcześniej – Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Boglewicach.

Ks. Krzysztof Mętlewicz
Ks. Krzysztof Mętlewicz

Urodzony 9 września 1992 r., święcenie kapłańskie przyjął 4 czerwca 2017 r. W parafii pełni funkcję rezydenta od września 2019 roku. Pochodzi z małej kujawskiej wsi – Ślazewo, należącej do parafii Izbica Kujawska (diecezja włocławska). Kapelan harcerzy Hufca ZHP w Sieradzu. 16 maja 2024 r. obronił pracę doktorską pt. Kapłaństwo eucharystyczne w teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI na UKSW w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków.
Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie