Grupa Modlitewna Żywy Różaniec

Żywy Różaniec istnieje obecnie w każdej prawie parafii, również w naszej. Parafialna Wspólnota Żywego Różańca to jednostka autonomiczna, tzn. pojedyncze wspólnoty nie gromadzą się w żadne struktury ponadparafialne.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego (pod zwykłymi warunkami) osiem razy w roku:

  • w chwili przyjęcia do Żywego Różańca,
  • w dniu Ofiarowania Pańskiego (2.02),
  • w dniu Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25.03),
  • w dniu Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • w dniu Wniebowzięcia Matki Bożej (15.08),
  • w święto Królowej Różańca Świętego (w naszej Parafii 7.10)
  • w dniu Niepokalanego Poczęcia Maryi (8.12),
  • w dniu Narodzenia Pana Jezusa (25.12)

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą Wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał ‚breve’ aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie.

Zgodnie z Ceremoniałem, Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy (kierownicy) wszystkich róż. Wyłania ona spośród siebie przewodniczącego i zastępcę, sekretarza, skarbnika, osobę odpowiedzialną za opiekę nad starszymi i chorymi członkami oraz organizatora pielgrzymek.

Warto dodać, iż w Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w 1977 roku dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Został on zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Nasza wspólnota Żywego Różańca składa się z 15 róż po 20 osób każda, czyli 300 osób codziennie odmawia różaniec. Każda róża ma swoją zelatorkę, która co miesiąc wymienia kolejne tajemnice. Cała wspólnota zbiera się na Mszy Św. w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.30. Po Mszy Św. następuje wymiana tajemnic oraz podawana jest wspólna intencja na cały miesiąc. Drugi raz wspólnota różańcowa gromadzi się w Kościele w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy Św. i różańcu Fatimskim. Przewodniczącą całej wspólnoty jest p. Teresa Piorunik. Różaniec włącza się we wszystkie uroczystości parafialne.

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie