Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku osobom korzystającym z pomocy Caritas Parafii Wszystkich Świętych

Aby zadysponować na rzecz Caritas Parafii Wszystkich Świętych kwotą jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:
– znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”
– wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas Archidiecezji Warszawskiej – 0000225750
– wpisać pod następną pozycją kwotę 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,
– pod odpowiednią pozycją wskazać cel szczegółowy tzn. Caritas Parafii Wszystkich Świętych, Pl. Grzybowski 3/5, Warszawa.

Wpłatą 1,5% Twojego podatku na konto Caritas Archidiecezji Warszawskiej zajmie się Urząd Skarbowy.

Tak wypełniony dokument spowoduje, że zadeklarowane kwoty mogą trafić w grudniu br. do budżetu naszej parafii, z którego przygotujemy paczki świąteczne dla najuboższych osób w naszej wspólnocie.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazania 1,5% podatku są dostępne na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

W imieniu potrzebujących dziękujemy!

Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie